Joost Minder.nl
8.9
2100 beoordelingen op Feedback Company

Zonnepanelen op dak verplicht voor nieuwe bedrijfsgebouwen vanaf 2025

Main Image

Leestijd: 3 minuten | Geschreven door: Annemieke Annemieke

In het kader van ´Meer zon op dak´ moeten vanaf 2025 alle nieuw gebouwde bedrijfspanden met een dakoppervlak van minimaal 250 m2 geschikt zijn voor zonne-installaties. Met deze maatregelen wil minister Jetten van Klimaat en Energie het aandeel duurzame energie in Nederland stimuleren. We moeten immers de klimaatdoelen halen!

Voor bestaande gebouwen geldt de maatregel vooralsnog niet, omdat er sprake is van een bestaande eigendomssituatie. Dit maakt het lastiger om de maatregelen ook voor deze panden door te voeren, maar het is niet gezegd dat dit niet alsnog op een later moment gebeurt. De overheid draagt zelf overigens ook haar steentje bij. Lokale overheden hebben afgesproken dat ten minste tachtig procent van alle daken van de overheidsgebouwen in 2030 zonnepanelen geïnstalleerd hebben. Mits de daken hier geschikt voor zijn natuurlijk. 

4 redenen van de overheid om zonnepanelen te verplichten

Aan de maatregelen die het klimaat ten goede moeten komen, liggen vier belangrijke redenen ten grondslag. We beginnen met twee zeer belangrijke waar ook een opvallende ontwikkeling bij komt kijken: 

  1. Minder tot geen afhankelijkheid meer van Russisch gas. De Russen worden al enige tijd niet meer gezien als betrouwbare leverancier en daarbij spekt het hun oorlogskas
  2. Verminderingen van onze CO2-uitstoot. We hebben immers klimaatdoelen te behalen die bovendien onlangs zijn aangescherpt 

Om niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas, focust de overheid zich op de import van het vloeibare LNG gas uit Amerika en andere landen én richt zij haar pijlen op de groei van duurzame energie.

Om de CO2-uitstoot te verminderen focust de overheid zich wederom op duurzame energie en perkt zij bijvoorbeeld de uitstoot van energieproducenten in. Zo geldt sinds 1 januari de 35 procent maatregel: kolencentrales mogen op slechts 35 procent van hun capaciteit draaien zodat ze minder CO2 uit te stoten. 

 

De maatregelen werken elkaar tegen

Investeren in duurzame energie en de 35 procent regel klinken als logische, strategische keuzes. Maar het werkt elkaar momenteel ook tegen. Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen, volgt alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid op de voet en onlangs plaatste hij een interessant bericht op Twitter. Aanleiding was de 35 procent maatregel.

Als kolencentrales minder stroom mogen opwekken, moet de benodigde energie van alternatieven komen zoals windmolens en zonnepanelen. Helaas zijn we nog niet zover dat we daarmee 24/7 in onze elektriciteitsbehoefte kunnen voorzien. Dus wordt stroom voor een groot deel met gas opgewekt, wat beter voor het milieu is dan stroom opwekken met kolen. Dit is het moment waarop de tegenstrijdigheid zichtbaar wordt: onze gasvraag neemt hierdoor flink toe terwijl we juist minder gas willen verbruiken gezien onze afhankelijkheid van Rusland. Het bericht van Martien Visser laat dit ook heel duidelijk zien: op dinsdag 24 mei hadden we iedere minuut 12.000 m3 aan gas extra nodig!  

 

Poll van Martien Visser

Poll van Martien Visser met het juiste antwoord blauw gemarkeerd

 

Dan zijn er nog twee redenen voor de overheid om zonnepanelen op het dak te verplichten. 

Ten eerste is de gedachte dat door zoveel mogelijk daken te ´bekleden´ met zonnepanelen er zorgvuldig omgegaan wordt met de schaarse ruimte in Nederland. Het is het alternatief op zonneparken in weilanden. Een omstreden ontwikkeling waar omwonenden niet altijd om staan te springen. Al is het alleen al om het uitzicht. Ten tweede wordt een groot deel van de zonne-energie direct ingezet voor verbruik wanneer zonnepanelen dicht in de buurt (op het dak) van bedrijven worden geplaatst. Dit noemen we het energieverbruik ‘achter de meter’. Een deel van de elektriciteit hoeft zodoende niet het energienet op, maar gaat direct naar daar waar binnen het bedrijf behoefte is aan energie. Zo worden forse pieken op het energienet tegengegaan. Een slimme werkwijze gezien de regelmatig zware belasting waar het energienet mee te kampen heeft en waar netbeheerders hun handen vol aan hebben.


 

Vragen over je energie? Bespreek het vrijblijvend met onze zakelijke energiespecialist

Sebastian- Minder.nl

Sebastian
Energiespecialist bij Minder.nl