Joost Minder.nl
8.9
2147 beoordelingen op Feedback Company

De 5 belangrijkste gevolgen voor ondernemers uit het regeerakkoord

Main Image

1.      Ontslagrecht versoepeld

Als ondernemer heeft u vast een keer met het dilemma gezeten of u een werknemer wel of geen vast contract aanbiedt. Want voor een kleine ondernemer is een vast contract een risico; wat als uw werknemer plotseling langdurig ziek wordt of de arbeidsrelatie verstoord wordt? Om het aantrekkelijker te maken om vast personeel in dienst te nemen, versoepelt de overheid het ontslagrecht.   

Wanneer een werknemer op meerdere fronten niet goed functioneert, kan hij door de rechter op basis hiervan ontslagen worden. Nu wordt vaak gekeken naar het functioneren op één gebied (bijvoorbeeld verwijtbaar handelen), maar regelmatig was dit niet voldoende om iemand te kunnen ontslaan. Terwijl die werknemer wellicht ook op andere gebieden disfunctioneerde. Binnenkort kijkt de rechter dus naar het totale functioneren van een werknemer.


2.      Lagere vennootschapsbelasting

Minder belasting betalen is altijd een fijn bericht om te krijgen. Dus wellicht dat deze nummer twee de favoriet is van veel ondernemers. Over de eerste €200.000,- winst wordt stapsgewijs tot 2021 de vennootschapsbelasting verlaagd van 20 procent naar 16 procent. Over winst van boven de €200.000 wordt de belasting stapsgewijs verlaagd van 25 procent naar 21 procent.    

Daar staat tegenover dat het belastingtarief in box 2 wel wordt verhoogd van 25 procent naar 28,5 procent. Box 2 is voor de belangen in ondernemingen en coöperaties en met deze verhoging wordt voorkomen dat niet iedere ondernemer zijn bedrijf in een BV verandert.     


3.      Doorbetalen van het loon wordt ingekort

Werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven hun personeel maximaal een jaar loon door te betalen bij langdurige ziekte bijvoorbeeld. Voorheen was dit twee jaar. Naast het versoepelde ontslagrecht zorgt ook deze regeling ervoor dat ondernemers eerder vast personeel in dienst nemen.

Het UWV betaalt het loon door in het tweede jaar. Om dit te bekostigen, betalen kleine ondernemers wel een uniforme lastendekkende premie.  


4.      Eerder gebruik van overbruggingsregeling voor transitievergoeding

Wanneer u als kleine ondernemer (tot 25 man personeel) niet de transitievergoeding (ontslagvergoeding) kunt opbrengen voor een werknemer, mag u sneller gebruik maken van de overbruggingsregeling. De overheid vergoedt het bedrag in dit geval gedeeltelijk.   


5.      Vergroening van het belastingstelsel

De energiebelasting over het gebruik van aardgas stijgt en op het gebruik van elektriciteit daalt de energiebelasting. Er komt ook een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector. In 2020 betalen bedrijven voor iedere ton CO2 €18,- en stijgt tot 2030 naar €43,-. Deze maatregelen moeten bedrijven en consumenten stimuleren om minder energie te verbruiken en minder CO2 uit te stoten.   

Vooralsnog stijgt de energiebelasting voor elektriciteit en gas per 1 januari 2018. In een eerder blog rekenden we uit dat voor een middelgrote MKB’er de energiebelasting en ODE stijgen met €600,-.

 

5 gevolgen voor ondernemers uit het regeerakkoord


De netgenoemde vijf plannen uit het regeerakkoord hebben direct invloed op een groot deel van de ondernemers. Daarnaast zijn er nog een aantal maatregelen waar u mee te maken kunt krijgen.


Nieuwe gebouwen op gas

Het is de bedoeling dat aan het einde van deze kabinetsperiode nieuwe gebouwen (woningen en andere panden), geen gas meer verbruiken. Dus aardgasvrij door het leven gaan. Ook bestaande gebouwen worden hierop aangepast, alhoewel hier nog jaren overheen kan gaan. In 2021 moeten jaarlijks 50.000 nieuwe gebouwen aardgasvrij opgeleverd worden en 30.000 tot 50.000 bestaande gebouwen aangepast.    


Salderingsregeling wijzigt per 2020

De salderingsregeling voor het terugleveren van zonne-energie wordt gewijzigd in 2020 ondanks dat Minister Henk Kamp afgelopen juli het advies gaf om de salderingsregeling in 2023 aan te passen. Het nieuwe kabinet verwacht dat de duurzaamheidswinst gelijk blijft als de salderingsregeling al eerder wordt aangepast, omdat de kosten voor zonne-energie steeds verder dalen. Hoe de wijziging er vanaf 2020 uitziet is nog niet bekend, wel kunt u het eerdere advies van Minister Kamp over de salderingsregeling lezen.


Zakelijke energie

Het regeerakkoord heeft voor een deel zeker positieve gevolgen voor ondernemers. De energiebelastingen daarentegen stijgen wel flink. Dus zorg dat u bespaart op de kosten waar u invloed op heeft: de leveringstarieven van zakelijke energieleveranciers. Vergelijk op Minder.nl alle zakelijke energieleveranciers en binnen 2 minuten heeft u het scherpste aanbod inzichtelijk en dat u direct kunt afsluiten. 


Energie vergelijken MKB Energie vergelijken grootzakelijk