My Site : Opzeggen van het grootzakelijk energiecontract: wees op tijd! : Opzeggen van het grootzakelijk energiecontract: wees op tijd!

Opzeggen van het grootzakelijk energiecontract: wees op tijd!

Main Image

Als grootzakelijke verbruiker van gas en stroom kunt u behoorlijk de pineut zijn. Bij te laat opzeggen van het grootzakelijke energiecontract zit u vast aan een stilzwijgende verlenging van een jaar. Met veel hogere verlengingstarieven dan de actietarieven die andere leveranciers bieden. Dus terwijl u deze zomer in het zwembad ligt, genietend van een fris biertje en de zon loopt u tegelijkertijd het risico veel geld te verliezen. De oplossing? Houd de opzegtermijn van uw grootzakelijke contract in de gaten en zeg op tijd op!

Lange opzegtermijnen voor grootzakelijke bedrijven zijn niet uitzonderlijk; zes maanden komt regelmatig voor. Aangezien de herfst met name de periode is waarin bedrijven opnieuw een energiecontract afsluiten, kan het dus nodig zijn om al in de lentemaanden het energiecontract door te nemen en schriftelijk op te zeggen.


Consequenties van te laat opzeggen bij een grootzakelijk energiecontract

Grootzakelijke bedrijven zijn minder goed beschermd door de overheid dan consumenten en kleinzakelijke afnemers. Dit is met name zichtbaar bij stilzwijgende verlenging voor bepaalde tijd: in consumentenland is het een absolute overtreding van de regels, maar voor u als grootzakelijke klant nog steeds toegestaan. Vaak gelden bij een stilzwijgende verlenging duurdere verlengingstarieven. Wanneer u alsnog switcht, staat u waarschijnlijk een opzegvergoeding te wachten. De hoogte van die vergoeding? 15 procent of meer van de resterende waarde van het energiecontract. Dit kan dus flink oplopen. Daarom loont het te allen tijde om tijdig uw grootzakelijke energiecontract te heroverwegen en actie te ondernemen.


Minder.nl komt zeer regelmatig klanten tegen die onnodig veel te hoge energietarieven betalen doordat zij stilzwijgend zijn verlengd met een jaar. Een van die voorbeelden werkten we uit in onderstaande case.


René heeft een grote meubelzaak en verbruikt jaarlijks 90.000 kWh tijdens de piekuren en 45.000 kWh tijdens de daluren. Hij is een grootverbruiker van elektriciteit dus. Helaas was hij te laat met het opzeggen van zijn grootzakelijke energiecontract waardoor hij was gebonden aan veel te hoge verlengingstarieven. Hij loopt nu een jaarlijkse besparing mis van €3.855,-. 

Toen René zijn contract wilde opzeggen bij leverancier X kreeg hij te horen dat zijn opzegtermijn van zes maanden verstreken was en automatisch is verlengd met een jaar. René kreeg de nieuwe verlengingstarieven onder ogen en schrok behoorlijk. De energietarieven per kWh lagen ruim anderhalf keer hoger dan zijn eerdere actietarieven waardoor de totale jaarkosten een paar duizend euro meer werden. Lagere verlengingstarieven waren volgens de leverancier voor het komende jaar niet meer mogelijk, maar een kleine verlaging wel als hij op hun driejarig aanbod inging. In dit geval weet de leverancier dat René hier interesse in heeft, omdat hij hoe dan ook het komende jaar klant blijft en blij is met iedere mogelijke besparing. René wordt op deze manier voor het blok gezet.


René voelde zich niet eerlijk behandeld door de leverancier en onderzocht zijn opties. Hij nam contact op met Minder.nl waar hij al eerder de actie aanbiedingen van leveranciers had vergeleken. Hij legde zijn situatie voor aan onze accountmanager Rick. Die ging direct voor hem aan de slag door uit te rekenen wat de verschillende opties kosten en hoeveel hij had kunnen besparen door op tijd op te zeggen. Naast de twee opties die de huidige leverancier van René aanbood, rekende Rick ook uit:

  • Wat het René minder had gekost als hij wel op tijd zijn contract had opgezegd en bij een andere leverancier een eenjarig contract had afgesloten

  • Wat het René kost als hij het eerste jaar bij zijn huidige leverancier blijft en daarna twee jaar bij een andere leverancier klant wordt

               4 situaties met bijbehorende kosten bij te laat 
             opzeggen van het grootzakelijk energiecontract

 
      Op tijd opzeggen grootzakelijk energie      

      Op tijd opzeggen grootzakelijk energie      
 
      tijdig opzeggen grootzakelijk energiecontract             Tijdig opzeggen grootzakelijk energie  

De energietarieven en totale kosten per situatie

 Situatie   kWh-tarief piekuren   kWh-tarief daluren   Vastrecht p/j   Totale kosten 
 1  € 0,0734   € 0,0504  € 240,00  € 9.114,- 
 2  € 0,0428   € 0,0302  € 48,00  € 5.259 
 3  € 0,0620   € 0,0401  € 240,00  € 22.874,- 
 4  € 0,0734 (1e jr lev. X*)  
 € 0,0418 (2e+3e jr lev. Y** 
 € 0,0504 (1e jr lev. X*)
 € 0,0292 (2e + 3e jr lev. Y)
 € 240,00 (1e jr lev. X)
 € 48,00 (2e + 3e jr  lev. Y)
 € 19.290,- 
*Leverancier X is de huidige leverancier van René
**Leverancier Y is een andere leverancier met actietarieven

Kosten eenjarig contract

Wat u hier ziet is dat de tarieven van het 1-jarige verlengingscontract van leverancier X (situatie 1) gemiddeld 170% zijn ten opzichte van de actietarieven van leverancier Y (situatie 2). De totale jaarkosten van het verlengde contract zijn €9.114,- en van het contract bij leverancier Y, via Minder.nl, €5.259,-. Het verlengingscontract bij leverancier X is dus een ontzettend dure aangelegenheid. René betaalt op jaarbasis onnodig €3.855,- teveel.

Kosten driejarig contract 

Dan zijn er nog de 2 opties (situatie 3 & 4) waarbij René een energiecontract voor de komende drie jaar afsluit. De eerste optie is het 3-jarige energiecontract van zijn huidige leverancier en kost in totaal
€ 22.874,-. De tweede optie is het aanbod via Minder.nl (waarbij René het 1e jaar het verlengingscontract bij zijn huidige leverancier uitzit en daarna overstapt naar een 2-jarig contract met actietarieven bij een andere leverancier) en kost € 19.290,-. Met de optie van Minder.nl betaalt René het eerste jaar dure verlengingstarieven, maar door daarna over te stappen naar een aanzienlijk goedkoper contract, bespaart hij op de lange termijn alsnog € 3.583,-. Bovendien zorgt zijn huidige leverancier met de stilzwijgende verlenging ervoor dat René niet meer de volle, potentiële besparing kan benutten. Voor hem is dit voldoende reden om op het aanbod van Minder.nl, situatie 4, in te gaan. Met als voordeel dat hij direct van onze contractwekker  gebruik maakt: een wekker die hem op tijd meldt wanneer zijn contract afloopt zodat hij iedere keer een besparing realiseert.

Voorkom dat u onnodig vast zit aan veel te hoge verlengingstarieven

Hoe voorkomt u dat u onnodig gebonden bent aan veel te hoge verlengingstarieven? Daarover schreef Minder.nl deze blog met 3 praktische, snelle tips. Hieronder stippen we het alvast kort aan:

  1. Check de opzegtermijn van uw energieleverancier. Minder.nl heeft een overzicht van de opzegtermijnen per grootzakelijke energieleverancier.
  2. Zeg op tijd het grootzakelijke energiecontract op. Gebruik de voorbeeld opzegbrieven van Minder.nl.
  3. Gebruik een online grootzakelijke energievergelijker. Actietarieven sluit u alleen hier af en de contractwekker houdt u op de hoogte als het weer tijd is om een nieuw contract af te sluiten.

De laatste redding  

Bent u onverhoopt toch te laat met het opzeggen van uw grootzakelijke energiecontract dan is een van de laatste reddingen contact opnemen met Minder.nl. Wij kijken vervolgens wat we voor u kunnen doen om zoveel mogelijk te besparen op de energiekosten. Bedenk wel dat uw positie minder sterk is aangezien u hoe dan ook het komende jaar energie bij de leverancier afneemt. In sommige situaties is het interessant om de opzegvergoeding te betalen. Bij een energiecontract met actietarieven waar een opzegvergoeding bovenop komt, kunnen de totale energiekosten lager uitvallen dan wanneer u het energiecontract met dure verlengingstarieven aanhoudt. 

 


Energie vergelijken grootzakelijk  Gerelateerde content
  Lees onze 3 praktische tips over het opzeggen van het grootzakelijk energiecontract en voorkom eenvoudig dure verlengingstarieven van uw leverancier.