Joost Minder.nl
8.9
2163 beoordelingen op Feedback Company

Mkb-energiecollectieven: gebundelde krachten zorgen níet voor lagere tarieven

Main Image

Het merendeel van de switchende mkb’ers betaalt voor het nieuwe energiecontract een prijs die structureel 20 tot 30 procent te hoogt ligt. Dit blijkt uit het benchmarkonderzoek wat wij onlangs hebben uitgevoerd.

Massaal zijn mkb’ers (en zzp’ers) de afgelopen jaren ingegaan op aanbiedingen van de zogenoemde mkb-collectieven en veilingen. Deze aanbieders doen op het eerst gezicht een interessante belofte: “samen bundelen we de krachten zodat wij voor onze deelnemers een zeer scherp aanbod en gunstige voorwaarden kunnen bedingen”. Helaas blijkt het tegendeel vaak waar.

Benchmarkonderzoek

Een mkb’er die actief met zijn energiecontract aan de slag gaat, kan in grote lijn op een van de volgende manieren een contract afsluiten:

Gezien de verschillende type tarieven die leveranciers hanteren voor deze kanalen, is het interessant om dit eens nader te bekijken. Waar is de mkb’er het goedkoopste uit?

In het (herhaaldelijk uitgevoerde) onderzoek is het volgende aanbod meegenomen:

  • De standaardtarieven van de drie bekende grote leveranciers in Nederland
  • Aanbod van twee bekende grote mkb-collectieven:

o  MKB Collectieven: meer dan 100.000 deelnemers

o  MKB Veiling: 70.000 deelnemers

  • Het beste aanbod op Minder.nl

 

Het benchmarkonderzoek levert het volgende resultaat op:

Peildatum van aanbod in dit overzicht: 4 mei 2016

 

De uitkomst van dit onderzoek is evident:

Sluit je direct bij een leverancier, via een collectief of veiling een contract af, dan betaal je 20% tot 30% meer.

De reden dat deze tarieven hoger liggen, zit hem in deze factoren:

  • Bij een direct aanmelding of verlenging bij een leverancier, vergelijkt de klant niet actief. De leverancier kan daarom een hogere prijs vragen.
  • Leveranciers, collectieven, tussenpersonen en veilingen bieden niet altijd de transparantie die je wilt als klant. Het is niet altijd overzichtelijk waarvoor je precies betaalt en of er goedkopere alternatieven zijn. Door dit gebrek aan transparantie kan er een hogere prijs gevraagd worden.

Veilingen en collectieven blijken wederverkoper

Het is zeer opvallend dat het collectief en de veiling een verre van scherp aanbod hebben. In ons onderzoek zien we dat dit aanbod 20% tot 30% duurder is dan het goedkoopste contract op een online vergelijker. Nog opvallender is dat de veiling-/collectieftarieven vrijwel gelijk zijn aan de standaardtarieven van de drie grote leveranciers. Wat heeft de onderhandelingskracht van het collectief of de veiling opgeleverd? Niet veel, is onze constatering. Collectieven en veilingen maken namelijk gebruik van de standaard “resellertarieven” van leveranciers. Van scherp onderhandelen op basis van een bijeengebracht inkoopcollectief lijkt geen sprake. Het collectief of de veiling maakt zijn belofte dan ook niet waar en blijkt gewoon een wederverkoper. Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom de veilingen en collectieven weinig prijsreferentiemateriaal bieden aan de klant: er wordt slechts gewerkt met het resellertarief van één of enkele aanbieders.

Hoe kan het dan toch dat deze mkb-collectieven en veilingen de afgelopen jaren zo succesvol waren? Waarom zijn meer dan 170.000 mkb’ers op dit aanbod ingegaan? Dit is eenvoudig te verklaren. De tarieven op de energiemarkt zijn sinds 2008 alleen maar fors gedaald. Een nieuw contract afsluiten is daardoor bijna altijd goedkoper. En omdat veel mkb’ers de energiemarkt natuurlijk niet nauwlettend volgen, is dit dus ‘blind scoren’ voor een collectief: “gefeliciteerd, u gaat besparen!” De mkb’er werd de afgelopen jaren veelvuldig gebeld en massaal werden contracten afgesloten. Iedereen tevreden: het inkoopcollectief en de klant. Echter het aanbod was verre van transparant, dan wel scherp en veelal niet de beste keuze voor de klant.

Het oordeel van Minder.nl is dat de handelswijze van de collectieven en veilingen teleurstelt in transparantie. Naar onze mening moet altijd duidelijk zijn hoe een aanbod tot stand komt en moet je vooral waarmaken wat je belooft.

Gebreken in de marktwerking

Als we de zakelijke energiemarkt vergelijken met die voor consumenten, dan zien we grote verschillen. Zo houdt de ACM streng en nauwlettend toezicht op de consumentenmarkt, bestaat hier het begrip consumentenbescherming en wordt er door de ACM periodiek uitgebreid onderzoek naar de marktwerking gedaan.

In de zakelijke markt (voor klein- en grootverbruik) is er een andere realiteit. In deze markt is er weinig toezicht vanuit de ACM en bestaat er geen beschermingswetgeving voor de afnemer. Zakelijke klanten worden geacht rationeel en zakelijk zelf te kunnen beslissen. Waar consumenten veel online vergelijken en afnemen, sluiten zakelijke klanten hun contracten hoofdzakelijk via offline kanalen. Het gebrek aan vergelijkingsmogelijkheden en transparantie, maakt dat zij in veel gevallen nog steeds een te hoge prijs betalen voor energie.

Het was een verrassende uitkomst dat ook collectieven en veilingen zoveel duurder zijn dan het aanbod op de vergelijkingssite. Zijn deze collectieven en veilingen niet juist in leven geroepen om de regie terug te geven aan de klant?

De oplossing

Wat Minder.nl betreft zit de oplossing voor marktwerking in digitalisering. De zakelijke energiemarkt loopt hierin flink achter op de consumentenenergie. Een digitale versnelling zal plaats moeten vinden. De regie moet ook hier naar de afnemer.

Door het aanbod van alle leveranciers online en transparant te presenteren, ontstaat ook voor de zakelijke afnemer een goed beeld van wat er te koop is in de markt. Daarbovenop komt: een online kanaal is veel efficiënter dan offline, waardoor contracten tegen een scherper tarief kunnen worden aangeboden.

Minder.nl nodigt bedrijven in Nederland uit om op een open en transparante wijze energie-contracten te vergelijken. De regie in eigen hand nemen kost weinig energie en is heel efficiënt. Omdat het aanbod overzichtelijk wordt gepresenteerd, is het vergelijken eenvoudig en het digitale kanaal maakt dat een contract in enkele minuten is afgesloten. Met een besparing tot maar liefst 30% kunnen wij alleen maar zeggen: Let’s go digital.

 


Energie vergelijken MKB Energie vergelijken grootzakelijk