Joost Minder.nl
8.9
2147 beoordelingen op Feedback Company

Aandeelhouders Shell eisen vergroening

Main Image

In veel bedrijfstakken is steeds meer oog voor duurzaamheid. Hoe is het bij de bedrijfstakken die het meeste verschil kunnen maken? Shell is mondjesmaat bezig met vergroening, terwijl dit bedrijf kan zorgen voor een serieuze kanteling. Vele aandeelhouders van Shell zien mogelijkheden en eisen dat duurzaamheid een hogere prioriteit krijgt. En nu niet alleen meer in het gesprek, maar vooral in het doen!

1.400 Kleine en grote aandeelhouders van de energiereus hebben zich verenigd in de actiegroep Follow this. Deze groep heeft gezamenlijk een aandeel dat groot genoeg is om iets te mogen eisen. Vergroening is voor hun niet vrijblijvend, vandaag wordt op de aandeelhoudersvergadering in Scheveningen gestemd over een belangrijke motie”

“Alle winst van Shell moet worden geïnvesteerd in duurzame energie.”

De druk op Shell neemt hoe dan ook toe, zeker nu ook ándere aandeelhouders meer druk uitoefenen.

Pensioenfondsen

Belangrijke aandeelhouders zijn de pensioenfondsen. Tezamen hebben zij 25 procent van die aandelen in handen. ABP is in Nederland het grootste pensioenfonds en zij sturen ook meer en meer op een groener beleggingsbeleid. Bedrijven die geen serieus agendapunt maken van duurzaamheid komen niet meer in aanmerking voor de beleggingsgelden van ABP. Uiteraard hoopt Follow This ABP aan haar zijde te krijgen. ABP voorzitter Corien Wortmann geeft aan dat ze het een sympathiek voorstel vindt, maar nog niet weet of ze vóór deze motie zullen stemmen.

En bij Shell…

Bij Shell willen ze niet zo hard. Bestuursvoorzitter Ben van Beurden geeft aan dat hij zich niet in de motie kan vinden. Olie en gas zorgen wereldwijd voor de helft van het energieaanbod en dat maakt dat de energiereus vooral wil blijven investeren in deze fossiele brandstoffen.

Het wordt dus een spannende dag voor zowel aandeelhouders als het bestuur. Wij volgen het van afstand en laten jullie weten hoe groen ze het gaan maken.

De uitkomst van de aandeelhoudersvergadering lees je hier.