Garantie van Oorsprong

Producenten van duurzame energie dienen aan te tonen dat de energie op een duurzame manier is opgewekt. Hiervoor zijn de Garanties van Oorsprong. Voorheen waren dit de groencertificaten. Het is een bewijs dat de groene stroom daadwerkelijk is opgewekt met wind, waterkracht, zon of biomassa en onderscheidt groene energie van grijze energie.

Garanties van Oorsprong verstrekt door CertiQ

CertiQ is de organisatie die Garanties van Oorsprong verstrekt aan producenten van duurzame energie. Garanties van Oorsprong

  • Verzekeren u ervan dat de groene energie op een duurzame manier is geproduceerd
  • geven de producent de mogelijkheid om een aanvraag indienen voor subsidie voor duurzaam geproduceerde energie
  • dienen als basis voor het stroometiket

Stroometiket

Voor energieleveranciers is het verplicht om jaarlijks via het stroometiket aan te geven welke energiebronnen zij gebruiken voor de energie die zij leveren. Voor u als zakelijke klant betekent dit dat u in één overzicht ziet welk percentage van de energie afkomstig is van duurzame bronnen zoals wind en zon en hoeveel procent uit fossiele brandstoffen zoals steenkool.