Joost Minder.nl
8.9
2126 beoordelingen op Feedback Company

Opzegvergoeding en contractbreuk bij zakelijke energie

Wanneer uw bedrijf te maken krijgt met onverwachte omstandigheden of wanneer een ander zakelijk energiecontract toch beter bij uw wensen past, kunt u uw energiecontract opzeggen. Omdat dit niet per definitie zonder consequenties is, is het goed om te weten waar u op moet letten bij de beëindiging van uw contract. 

Navigeer direct naar:

Voor Grootzakelijke klanten gelden andere voorwaarden dan voor Kleinzakelijke (ZZP en MKB) klanten. Het is dus belangrijk dat u weet in welke categorie u valt.

Vergelijk & bespaar

Bekijk actietarieven

8.9
2126 beoordelingen
op Feedback Company

Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.

Wanneer wordt een opzegvergoeding in rekening wordt gebracht?

Wel een opzegvergoeding

De zakelijk energieleverancier mag een opzegboete in rekening brengen indien de volgende situatie zich voordoet:

De klant zegt voortijdig het zakelijk energiecontract op
Voortijdig is op twee manieren in te vullen:

 1. Niet binnen het switchvenster van de nieuwe energieleverancier
  Wanneer u een nieuw energiecontract aanvraagt, wacht de nieuwe leverancier een maximaal aantal maanden voordat het nieuwe contract ingaat (dit is het switchvenster). Bij de ene leverancier is dit venster twaalf maanden, bij de andere leverancier korter. Stel, u sluit een contract af bij leverancier X met een switchvenster van twee maanden, maar uw huidige contract bij leverancier Y loopt nog zes maanden. U wordt in dit geval overgezet binnen de looptijd van uw huidige contract, waardoor u bij uw oude leverancier vroegtijdig opzegt. U ontvangt een opzegboete.

 2. Buiten de opzegtermijn van de huidige leverancier
  Zegt u alleen uw energiecontract op zonder alvast een nieuw contract aan te vragen, controleer dan goed de opzegtermijn van uw leverancier. Zegt u namelijk uw contract op ver voor uw opzegtermijn dan betaalt u een boete.

  Let op: Een vast energiecontract heeft een vaste looptijd met een opzegtermijn. Een variabel energiecontract heeft geen vaste looptijd en is ieder moment opzegbaar. Een dynamisch contract kan zowel een vaste als onbepaalde looptijd hebben. 

  Bekijk de opzegtermijnen per Kleinzakelijke energieleverancier

Geen opzegvergoeding

In een aantal situaties hoeft u geen opzegboete te betalen: 

 • U zegt het zakelijk energiecontract op en de einddatum van uw huidige contract valt binnen het switchvenster van uw nieuwe leverancier
 • U zegt het zakelijk energiecontract binnen de opzegtermijn van uw huidige energieleverancier
 • De energietarieven zijn hoger op het moment dat u het energiecontract opzegt dan wanneer u het contract heeft afgesloten
 • U ontvangt de rekening voor de opzegvergoeding te laat, namelijk pas na de eindafrekening.
 • In uw contract staat niet duidelijk vermeld dat u een opzegvergoeding moet betalen.
 • In uw contract staat niet duidelijk hoe het bedrag van de opzegvergoeding wordt berekend.

 

Nieuwe regelgeving opzegvergoeding voor kleinverbruik per 1 juni 2023

In 2023 is regelgeving rondom opzegvergoedingen aangepast, maak daarom uw keuze:

De opzegvergoeding per 1 juni 2023

De opzegboete voor Kleinverbruikers is per 1 juni 2023 gebaseerd op de financiële schade die de zakelijk energieleverancier oploopt zodra een klant vroegtijdig opzegt. De energie is namelijk al ingekocht door de leverancier en daar mogen kosten voor in rekening gebracht worden. 

Drie criteria bepalen de hoogte van die boete:

 1. De hoogte van de energietarieven zoals die zijn vastgelegd in het contract met de energieleverancier.
 2. De energietarieven die in rekening gebracht worden aan nieuwe klanten op het moment dat de bestaande klant het energiecontract opzegt.
 3. De resterende hoeveelheid energie (stroom en/of gas) die de klant zou afnemen indien niet voortijdig werd opgezegd.

Bovenstaande criteria leiden tot de volgende berekening:

(Huidige energietarieven – energietarieven nieuwe klanten) * de resterende hoeveelheid energie = de opzegboete.

Een rekenvoorbeeld 

Op 15 juli 2023 sluit u een zakelijk energiecontract af voor een jaar. Voor stroom betaalt u € 0,19 per kWh en voor gas € 0,63 per m3.

15 december zegt u het contract voortijdig op. Op dat moment zijn de tarieven voor nieuwe klanten rond de € 0,14 per kWh en € 0,55 per m3.    

Uw jaarverbruik werd in juli geschat op 3.500 kWh stroom en 1.700 m3 gas. Halverwege december zou de resterende hoeveelheid af te nemen energie 2200 kWh en 1200 m3 gas bedragen.

Uw opzegboete voor stroom wordt:

 • (€ 0,19 - € 0,14) X 2200 kWh = € 110,-
 • (€ 0,63 - € 0,55) X 1200 m3 =    € 96,-
 • De totale opzegboete is € 206,-.

Alle bedragen zijn exclusief btw en energiebelasting.

De opzegvergoeding bij contracten afgesloten vóór 1 juni 2023

 De opzegvergoeding bij contracten die zijn afgesloten vóór 1 juni 2023 kan door de energieleverancier via een van de onderstaande methoden in rekening worden gebracht:

Voor ZZP (zonder woonfunctie*) en MKB

De opzegboete wordt op een van onderstaande wijze in rekening gebracht:

 • Maximaal 15 procent van de resterende verwachte waarde van de overeenkomst
 • Het verschil tussen de waarde van de overeenkomst op basis van de marktprijs op het moment van beëindiging van het energiecontract enerzijds, en de resterende waarde van de overeenkomst anderzijds, plus administratiekosten à 50 euro.
 • Maximaal 100 euro per jaar dat het energiecontract nog had moeten lopen.

 

*Ga in het Kadaster na of uw leveringsadres een woonfunctie heeft. 

Voor ZZP’ers met woonfunctie

Wanneer u als ZZP'er een energiecontract heeft afgesloten voor een aansluiting met een woonfunctie, is de opzegvergoeding hetzelfde als die voor consumenten. De resterende looptijd van het contract bepaalt de hoogte van de opzegboete. Voor stroom en gas wordt los van elkaar een boete in rekening gebracht.  

Resterende looptijd   

Boete stroom   

Boete gas

< dan 1,5 jaar € 50,- € 50,-
1,5 - 2 jaar € 75,- € 75,-
2 - 2,5 jaar € 100,- € 100,-
> dan 2,5 jaar € 125,- € 125,-

 

*Ga in het Kadaster na of uw leveringsadres een woonfunctie heeft. 

Saskia Huidink
ZZP en MKB Energiespecialist

Aanvullende informatie voor ZZP & MKB: bedenktijd en stilzwijgend verlengen

Bedenktijd bij het zakelijk energiecontract

ZZP

ZZP-contracten bij een aansluiting met woonfunctie hebben een standaard bedenktijd van 14 dagen na het aanvragen van een zakelijk energiecontract. Dit komt overeen met de voorwaarden die horen bij een particulier energiecontract. De enige vereiste is dat het leveringsadres een woonfunctie heeft. Deze informatie valt te achterhalen via de website van het Kadaster. Op basis van de postcode en huisnummer wordt onder ‘gebruikersdoel’ zichtbaar of een leveringsadres een woonfunctie heeft of een ander type functie.

MKB

De meeste energiecontracten voor MKB hebben geen bedenktijd. Zodra een energiecontract is aangevraagd is deze definitief. Wil de klant er alsnog vanaf zien, dan mag de energieleverancier een boete in rekening brengen. Er zijn uiteraard uitzonderingen. Sommige zakelijke energieleveranciers hanteren ook voor MKB een bedenktijd van 14 dagen.

Kosteloos opzeggen binnen de bedenktijd

Bij een zakelijk energiecontract met bedenktijd mag de aanvraag kosteloos geannuleerd worden in de bedenktijd.

Mogen Kleinzakelijke contracten stilzwijgend worden verlengend?

Kleinzakelijke vaste contracten voor ZZP en MKB mogen na de einddatum stilzwijgend verlengd worden met maximaal een maand. Het contract is nu een variable contract geworden. Variabele tarieven zijn vaak hoger. Het is dus verstandig om op tijd een nieuwe vergelijking tussen de verschillende leveranciers te maken om zo het voordeligste contract voor uw bedrijfssituatie te vinden. 

kleinzakelijke energie

Aanvullende informatie voor grootverbruikers van energie

Stilzwijgend verlengen van het Grootzakelijk energiecontract

Grootzakelijke energiecontracten worden nog vaak genoeg stilzwijgend verlengd met een jaar tegen hoge tarieven. Dit geldt op het moment dat de klant vergeet om op te zeggen voordat de opzegtermijn verstreken is. Lees daarom goed de voorwaarden in het contract om geen boetes te riskeren.

Tip: direct nadat u een Grootzakelijk energiecontract heeft afgesloten, mag u het contract alvast opzeggen. Zo voorkomt u stilzwijgende verlenging tegen hoge tarieven.

Contractbreuk bij een Grootzakelijk energiecontract

Grootzakelijke energieklanten zijn bij contractbreuk niet beschermd door de Autoriteit Consument & Markt. De opzegvergoeding kan daarom oplopen tot forse bedragen. Grofweg 15 procent of meer van de resterende waarde van het contract. Daarom is het van groot belang dat u het energiecontract tijdig opzegt. Iedere energieleverancier hanteert een andere opzegtermijn, die varieert tussen de dertig dagen en zes maanden voor de einddatum van uw energiecontract.

Wanneer u uw zakelijke energiecontract via ons afsluit, geven wij u een seintje wanneer uw contract afloopt. Zo bent u altijd ruim op tijd om opnieuw een vergelijking te maken tussen de zakelijke energieleveranciers en het juist contract voor uw bedrijf te vinden.

Bekijk de opzegtermijnen per Grootzakelijke energieleverancier.

Controleer altijd wat in uw contract staat, want deze opzegtermijn is bindend.

grootzakelijke energie

Kan uw energierekening omlaag? Vergelijk direct:

Start hier met uw vergelijking

Start vergelijking

8.9
2126 beoordelingen
op Feedback Company

Start hier met uw grootzakelijke vergelijking

Bekijk actietarieven

8.9
2126 beoordelingen
op Feedback Company

Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.