Joost Minder.nl
8.9
2100 beoordelingen op Feedback Company

Opzegvergoeding en contractbreuk bij zakelijke energie

Per 1 juni 2023 verandert het boetebeleid voor het vroegtijdig opzeggen van het zakelijk energiecontract. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) voerde deze wijziging door. Met name klanten met een contract voor ZZP energie zullen de wijzigingen merken, omdat voor MKB energie de huidige regeling grotendeels al overeenkwam met de nieuwe regeling. Voor grootzakelijke energie was er altijd al een ander boetebeleid.

Lees hieronder verder over de opzegvergoeding en contractbreuk ▼

Inhoudsopgave

 1. De opzegboete per 1 juni 2023 + voorbeeldberekening
 2. De situaties waarin een opzegboete in rekening wordt gebracht
 3. De opzegboete van voor 1 juni 2023
 4. Bedenktijd en stilzwijgende verlenging voor ZZP en MKB
 5. Stilzwijgende verlenging en contractbreuk voor Grootzakelijk

Vergelijk in 1 minuut & bespaar

Vergelijk & bespaar

Bekijk actietarieven

8.9
2100 beoordelingen
op Feedback Company

Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.

De opzegboete per 1 juni 2023

De opzegboete is per 1 juni 2023 gebaseerd op de financiële schade die de zakelijk energieleverancier oploopt zodra een klant vroegtijdig opzegt. De energie is namelijk al ingekocht door de leverancier en daar mogen kosten voor in rekening gebracht worden. 

Drie criteria bepalen de hoogte van die boete:

 1. De hoogte van de energietarieven zoals die zijn vastgelegd in het contract met de energieleverancier
 2. De energietarieven die in rekening gebracht worden aan nieuwe klanten op het moment dat de bestaande klant het energiecontract opzegt
 3. De resterende hoeveelheid energie (stroom en/of gas) die de klant zou afnemen indien niet voortijdig werd opgezegd

Bovenstaande criteria leiden tot de volgende berekening:

(Huidige energietarieven – energietarieven nieuwe klanten) * de resterende hoeveelheid energie = de opzegboete.

Een rekenvoorbeeld 

Op 15 juli 2023 sluit u een zakelijk energiecontract af voor een jaar. Voor stroom betaalt u € 0,19 per kWh en voor gas € 0,63 per m3.

15 december zegt u het contract voortijdig op. Op dat moment zijn de tarieven voor nieuwe klanten rond de € 0,14 per kWh en € 0,55 per m3.    

Uw jaarverbruik werd in juli geschat op 3.500 kWh stroom en 1.700 m3 gas. Halverwege december zou de resterende hoeveelheid af te nemen energie 2200 kWh en 1200 m3 gas bedragen.

Uw opzegboete voor stroom wordt:

 • (€ 0,19 - € 0,14) X 2200 kWh = € 110,-
 • (€ 0,63 - € 0,55) X 1200 m3 =    € 96,-
 • De totale opzegboete is € 206,-.

Alle bedragen zijn exclusief btw en energiebelasting.

De situaties waarin een opzegboete in rekening wordt gebracht

Wel een opzegboete

De zakelijk energieleverancier mag een opzegboete in rekening brengen indien de volgende situatie zich voordoet:

De klant zegt voortijdig het zakelijk energiecontract op
Voortijdig is op twee manieren in te vullen:

 1. Niet binnen het switchvenster van de nieuwe energieleverancier
  Wanneer u een nieuw energiecontract aanvraagt, wacht de nieuwe leverancier een maximaal aantal maanden voordat het nieuwe contract ingaat (dit is het switchvenster). Bij de ene leverancier is dit venster twaalf maanden, bij de andere leverancier korter. Stel, u sluit een contract af bij leverancier X met een switchvenster van twee maanden, maar uw huidige contract bij leverancier Y loopt nog zes maanden. U wordt in dit geval per direct overgezet waardoor u bij uw oude leverancier vroegtijdig opzegt. U ontvangt een opzegboete

 2. Buiten de opzegtermijn van de huidige leverancier
  Zegt u alleen uw energiecontract op zonder alvast een nieuw contract aan te vragen, controleer dan goed de opzegtermijn van uw leverancier. Zegt u namelijk uw contract op ver voor uw opzegtermijn dan betaalt u een boete

  Bekijk de opzegtermijnen per kleinzakelijke energieleverancier

 3. Het betreft een vast contract voor bijvoorbeeld een jaar of drie jaar heeft
  Voor een variabel of dynamisch energiecontract wordt geen opzegboete in rekening gebracht

Geen opzegboete

In een aantal situaties hoeft u geen opzegboete te betalen. 

 • U zegt het zakelijk energiecontract op en de einddatum van uw huidige contract valt binnen het switchvenster van uw nieuwe leverancier
 • U zegt het zakelijk energiecontract binnen de opzegtermijn van uw huidige energieleverancier
 • De energietarieven zijn hoger op het moment dat u het energiecontract opzegt dan wanneer u het contract heeft afgesloten
 • De energieleverancier verrekend de boete pas na zes weken met u

 

De opzegboete van voor 1 juni 2023

 Voor 1 juni 2023 werd de opzegboete bij het voortijdig opzeggen van het zakelijk energiecontract via een van onderstaande twee methoden in rekening gebracht.

Voor ZZP’ers met woonfunctie*

De resterende looptijd van het contract bepaalde de hoogte van de opzegboete. Voor stroom en gas werd los van elkaar een boete in rekening gebracht.  

Resterende looptijd   

Boete stroom   

Boete gas

< dan 1,5 jaar € 50,- € 50,-
1,5 - 2 jaar € 75,- € 75,-
2 - 2,5 jaar € 100,- € 100,-
> dan 2,5 jaar € 125,- € 125,-

 

*Ga in het Kadaster na of uw leveringsadres een woonfunctie heeft. 

Voor MKB

De opzegboete werd op een van onderstaande wijze in rekening gebracht:

 • Maximaal 15 procent van de resterende verwachte waarde van de overeenkomst
 • Het verschil tussen de waarde van de overeenkomst op basis van de marktprijs op het moment van beëindiging van het energiecontract enerzijds, en de resterende waarde van de overeenkomst anderzijds, plus administratiekosten à 50 euro.
 • Maximaal 100 euro per jaar dat het energiecontract nog had moeten lopen.
Saskia - Energie-expertSaskia
Giancarlo
Anita- energie-expertAnita

Aanvullende informatie voor ZZP & MKB

Bedenktijd bij het zakelijk energiecontract

ZZP

ZZP heeft standaard een bedenktijd van 14 dagen na het aanvragen van een zakelijk energiecontract. Dit komt overeen met de voorwaarden die horen bij een particulier energiecontract. De enige vereiste is dat het leveringsadres een woonfunctie heeft. Deze informatie valt te achterhalen via de website van het Kadaster. Op basis van de postcode en huisnummer wordt onder ‘gebruikersdoel’ zichtbaar of een leveringsadres een woonfunctie heeft of een ander type functie.

MKB

De meeste energiecontracten voor MKB hebben geen bedenktijd. Zodra een energiecontract is aangevraagd is deze definitief. Wil de klant er alsnog vanaf zien, dan mag de energieleverancier een boete in rekening brengen. Er zijn uiteraard uitzonderingen. Sommige zakelijke energieleveranciers hanteren ook voor MKB een bedenktijd van 14 dagen.

Kosteloos opzeggen binnen de bedenktijd

Bij een zakelijk energiecontract met bedenktijd mag de aanvraag kosteloos geannuleerd worden in de bedenktijd.

Mag stilzwijgend verlengen van kleinzakelijke contracten?

Bij kleinzakelijke contracten voor ZZP en MKB mag het energiecontract na de einddatum stilzwijgend verlengd worden met maximaal een maand. Bovendien met variabele tarieven die veelal duurder zijn. Wanneer uw contract is afgelopen, heeft u dus een maand opzegtermijn.

kleinzakelijke energie

Aanvullende informatie voor grootverbruikers van energie

Stilzwijgend verlengen van het grootzakelijk energiecontract

Grootzakelijke energiecontracten worden nog vaak genoeg stilzwijgend verlengd met een jaar tegen dure tarieven. Dit geldt op het moment dat de klant vergeet om op te zeggen voordat de opzegtermijn verstreken is. Lees daarom goed de voorwaarden in het contract om geen boetes te riskeren.

Tip: direct nadat u een grootzakelijk energiecontract heeft afgesloten, mag u het contract alvast opzeggen. Zo voorkomt u stilzwijgende verlenging tegen dure tarieven.

Contractbreuk bij een grootzakelijk energiecontract

Grootzakelijke energieklanten zijn bij contractbreuk niet beschermd door de Autoriteit Consument & Markt. De opzegvergoeding kan daarom oplopen tot forse bedragen. Grofweg 15 procent of meer van de resterende waarde van het contract. Daarom is het van groot belang dat u het energiecontract tijdig opzegt. Iedere energieleverancier hanteert een andere opzegtermijn, die varieert tussen de dertig dagen en zes maanden voor de einddatum van uw energiecontract.

Bekijk de opzegtermijnen per grootzakelijke energieleverancier.

Controleer ook altijd wat in uw contract staat, want deze opzegtermijn is bindend.

grootzakelijke energie

Vergelijk vrijblijvend de zakelijke energietarieven

Start hier met uw vergelijking

Start vergelijking

8.9
2100 beoordelingen
op Feedback Company

Start hier met uw grootzakelijke vergelijking

Bekijk actietarieven

8.9
2100 beoordelingen
op Feedback Company

Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.