Opzegvergoeding en contractbreuk

Wanneer u het zakelijke energiecontract voortijdig opzegt, wordt dit mogelijk gezien als contractbreuk. Uw energieleverancier kan hiervoor een opzegvergoeding in rekening brengen. Voor de hoogte van de opzegvergoeding gelden voor MKB en ZZP andere voorwaarden dan voor grootzakelijke bedrijven. Hieronder ziet u de voorwaarden per type ondernemer.

Wanneer opzegvergoeding bij contractbreuk MKB en ZZP

Of u een opzegvergoeding moet betalen hangt af van de situatie. Wanneer u het zakelijke energiecontract opzegt, zijn er drie situaties mogelijk. Niet bij iedere situatie betaalt u een opzegvergoeding:

  1. U hebt een contract voor onbepaalde tijd of een contract voor bepaalde tijd waarvan de einddatum verstreken is. U kunt altijd kosteloos overstappen naar een andere energieleverancier.

  2. U hebt een contract voor bepaalde tijd dat binnenkort afloopt. Mits de einddatum van uw energiecontract niet te ver in de toekomst ligt, kunt u altijd kosteloos overstappen naar een andere energieleverancier.

  3. U hebt een contract voor bepaalde tijd, maar de einddatum van het contract ligt nog ver in de toekomst. Indien u toch opzegt, moet u waarschijnlijk een opzegvergoeding betalen aan uw energieleverancier.

Bekijk de opzegtermijn voor MKB en ZZP per zakelijke energieleverancier.


Hoogte van de opzegvergoeding MKB en ZZP

De hoogte van de opzegvergoeding hangt af van de resterende looptijd van uw energiecontract. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de maximale opzegvergoeding vast bij contractbreuk. De ACM vindt dat er sprake is van een ‘redelijke’ opzegvergoeding indien aan één van de volgende drie criteria wordt voldaan:

  • Maximaal 15 procent van de resterende verwachte waarde van de overeenkomst.
  • Het verschil tussen de waarde van de overeenkomst op basis van de marktprijs op het moment van beëindiging van het energiecontract enerzijds, en de resterende waarde van de overeenkomst anderzijds, plus administratiekosten à 50 euro.
  • Maximaal 100 euro per jaar dat het energiecontract nog had moeten lopen.

Iedere energieleverancier kan een andere opzegvergoeding in rekening brengen. De opzegvergoeding is btw-vrij.

Stilzwijgend verlengen grootzakelijke contracten

Grootzakelijke contracten waarvan de opzegtermijn is verlopen, worden vaak automatisch verlengd met een jaar. Indien u toch overstapt, krijgt u een boete. Lees dus goed de voorwaarden in het contract om geen boetes te riskeren.

Contractbreuk bij een grootzakelijk energiecontract

Grootzakelijke energieklanten zijn bij contractbreuk niet beschermd door de Autoriteit Consument & Markt wat betreft de hoogte van de opzegvergoeding. De opzegboete kan oplopen tot forse bedragen (grofweg 15 procent of meer van de resterende waarde van uw contract), dus het is van groot belang dat u uw energiecontract op tijd opzegt. Iedere energieleverancier hanteert een andere opzegtermijn, die varieert tussen de dertig dagen en zes maanden voor de einddatum van uw energiecontract.

Bekijk de opzegtermijnen per grootzakelijke energieleverancier.
Controleer ook altijd wat in uw contract staat, want deze opzegtermijn is bindend.

Advies nodig?

Minder.nl adviseert zowel MKB als grootzakelijk altijd de contractvoorwaarden te controleren op wat de leverancier heeft afgesproken ten aanzien van contracttermijnen, opzegtermijnen en verlengingen. Heeft u vragen over bijvoorbeeld de opzegtermijn van uw zakelijk energiecontract? Bel ons op 020 - 29 00 900 en we beantwoorden uw vragen graag.

 

« terug naar de energiebegrippen