Netbeheerderskosten

Op deze pagina vindt u meer informatie over de netbeheerderskosten. 

Waaruit bestaan de kosten van een netbeheerder?

De kosten voor het netbeheer worden ook wel netwerkkosten of transportkosten genoemd en bestaan uit drie onderdelen:
1. Transporttarief
2. Meettarief
3. Aansluittarief

Transporttarief

Het vastrecht en het capaciteitstarief vormen samen het transporttarief. Het vastrecht is een maandelijks vaststaand bedrag en is onder andere voor administratieve kosten. Het capaciteitstarief is voor het energietransport over het net en de onderhoudskosten. De hoogte van het tarief wordt bepaald door de capaciteit van uw gas- en elektriciteitsaansluitingen.

Meettarief

U huurt de energiemeter van uw netbeheerder waarvoor u meterhuur, oftewel het meettarief, betaalt. 

Aansluittarief

Het aansluittarief betaalt u voor het aanleggen en onderhouden van uw gas- en elektriciteitsaansluiting. Autoriteit Consument & Markt houdt toezicht op de regionale netbeheerders en stelt ieder jaar de maximale hoogte van de netbeheerderskosten vast. De werkelijk in rekening gebrachte kosten kunnen per netbeheerder verschillen. 

Facturatie van de netbeheerderskosten

Voor de facturatie kan het leveranciersmodel of netbeheerdersmodel gelden. Dit is afhankelijk van de grootte van uw organisatie. 

Leveranciersmodel voor ZZP en MKB

Het leveranciersmodel geldt voor ZZP’ers en MKB’ers en houdt in dat de energieleverancier zowel de kosten voor het energieverbruik als voor de netbeheerder in rekening brengt. U krijgt dus één energierekening. Uw energieleverancier verrekent de netbeheerkosten vervolgens met de netbeheerder. Ook de kosten voor het landelijk netwerk van gas (GTS) en elektriciteit (TenneT) worden via uw energieleverancier in rekening gebracht, zoals de regiotoeslag voor gas.

Netbeheerdersmodel voor grootzakelijk

Het netbeheerdersmodel geldt voor grootzakelijke klanten. Dit betekent dat zij de kosten van regionaal netbeheer gefactureerd krijgen door de netbeheerder zelf. De kosten voor het energieverbruik worden samen met het landelijk netwerk van gas (GTS) en elektriciteit (TenneT) via de energieleverancier in rekening gebracht, zoals regiotoeslag voor gas.