Wat is een Megawatt (MW)?

Megawatt, MW, is een eenheid waarmee het elektrische vermogen wordt aangeduid. 1 megawatt is gelijk aan duizend kilowatt en een miljoen watt.

Hoeveel is een megawatt?

Een megawatt is een groot vermogen aan elektriciteit en wordt met name gebruikt om aan te geven hoeveel energie een (duurzame) energiebron per uur produceert of hoeveel energie een grootzakelijk bedrijf, een fabriek bijvoorbeeld, gebruikt. Een kleinzakelijk bedrijf rekent doorgaans in kilowatt aangezien het energieverbruik veel lager ligt dan bij grootzakelijke bedrijven.

Megawatt en windmolens

Het vermogen van windmolens wordt uitgedrukt in Megawatt en de productie van energie wordt uitgedrukt in megawattuur (MWh). Het gemiddelde vermogen van een windmolen is 3 MW en wordt dit vermenigvuldigd met de tijdseenheid van een uur dan levert dit een energiehoeveelheid op van 3 MWh. Dus een windmolen die 24 uur lang op volle toeren draait, levert 3 x 24 = 72 MWh groene energie.