Joost Minder.nl
8.9
1861 beoordelingen op Feedback Company

Merendeel van grote bedrijven betaalt teveel aan de netbeheerder

Main Image

Van de grootzakelijke bedrijven betaalt ongeveer 75% te veel aan de netbeheerder. Bij bijna alle bedrijven is een besparing mogelijk tot €500,- op jaarbasis. Dit blijkt uit onderzoek van energievergelijker voor de zakelijke markt Minder.nl en Het Meetbedrijf, een meetdienstenbedrijf voor grootverbruikers. Voor veel klanten is niet duidelijk dat er een besparing te realiseren is bij de netbeheerders en leverancier van de meetdiensten. Hierdoor betaalt het merendeel van de klanten teveel.

Voor een belangrijk deel worden de netbeheerderskosten bepaald door het maximale uurverbruik. Dit is vaak te ruim gecontracteerd bij de netbeheerder. Tegelijkertijd adviseren de netbeheerders over het algemeen niet proactief om deze kosten te verlagen. Er ligt op dit moment ook geen prikkel bij de netbeheerder om hier proactief in te zijn.

Te hoog gecontracteerd vermogen

Het onderzoek naar de netwerkkosten is uitgevoerd onder 64 grootverbruikaansluitingen bij netbeheerders Enexis, Liander en Stedin. Opvallend is dat voor 47 van de aansluitingen een verlaging van de netwerkkosten mogelijk is. Het zit hem met name in een te hoog gecontracteerd vermogen voor elektriciteit. Wat houdt dit in? Een grootzakelijke onderneming gaat een contract aan met de netbeheerder voor het transport van energie. Afhankelijk van het bedrijfsprofiel, ontstaat een inschatting hoeveel kW per uur maximaal op één specifiek moment verbruikt wordt. Deze inschatting wordt vastgesteld en heet het gecontracteerd vermogen. Die bepaalt deels de periodieke netwerkkosten. Hoe hoger het gecontracteerd vermogen, hoe hoger de maandelijkse kosten. Door omstandigheden zoals een economische crisis, kan het energieverbruik tussentijds wijzigen. Parallel hieraan kan ook het gecontracteerd vermogen gewijzigd worden. De klant zelf heeft hier geen weet van of het is voor hem te ingewikkeld om alles op eigen houtje uit te zoeken.

Rekenvoorbeeld gecontracteerd vermogen grootzakelijke bedrijven

Met onderstaande grafiek legt Minder.nl nog een keer duidelijk uit waarom grootzakelijke bedrijven vaak teveel betalen aan netbeheerderskosten. We geven direct het bespaarpotentieel aan; jaarlijks €360,-. Het voorbeeld is gebaseerd op een veelvoorkomende situatie.

In het rekenvoorbeeld is het mogelijk om het gecontracteerd vermogen met 25 KW  te verlagen. Per kW is de financiële besparing €1,20.

Rekenvoorbeeld: 25 kW x €1,20 x 12 maanden = een jaarlijkse besparing van €360,-.  

Bespaarpotentieel netbeheerderskosten grootzakelijk


Idealiter stelt de netbeheerder zijn grootzakelijke klant actief op de hoogte dat het gecontracteerd vermogen aangepast kan worden. Welke ondernemer is nou niet blij met een eenvoudige handeling die geld bespaart? Minder.nl constateert dat hier nog een flinke slag gemaakt kan worden. Juist omdat de overheid een meerderheidsbelang heeft in de netbeheerdersorganisaties en het publieke belang zou moeten dienen. Er zou dus een prikkel gecreëerd moeten worden om deze kosten proactief te verlagen.  

Veel grootzakelijke bedrijven zijn niet op de hoogte van hoe ze de netwerkkosten kunnen verlagen. Zonde, want een gecontracteerd vermogen die matcht met het werkelijke energieverbruik bespaart op jaarbasis gemiddeld €280,-. Dan hebben we het alleen nog maar over het gecontracteerd vermogen. Naast het verlagen van het gecontracteerde vermogen kan tevens flink bespaard worden op de meetdienstkosten. Deze zijn al een aantal jaren vrij te contracteren. Dit is bij de meeste grootzakelijke klanten niet bekend. Door scherp te zijn op de meetdienstkosten is al snel een extra besparing van €220,- te realiseren. Daarom twee tips:

Tip 1: schakel een privaat meetbedrijf in.

Kies voor een privaat meetbedrijf. Meetdiensten zijn vrij te contracteren en als grootzakelijke klant kunt u dus vrij kiezen voor deze diensten. Dit scheelt al snel 20% op de meetdienstkosten. Een privaat meetbedrijf berekent vaak lagere kosten voor de huur van de meter en de meetkosten. Bovenal adviseren zij actief hun klanten over het reduceren van de netwerkkosten en andere zaken zoals sluimerverbruik. Goed om te weten: zakelijke energievergelijker Minder.nl heeft een samenwerking met Het Meetbedrijf. Doe een gratis check of ook uw organisatie de meetkosten kan verlagen.

Tip 2: het juiste gecontracteerde vermogen stemt u af met de informatie van het meetbedrijf. 

Maak gebruik van de informatie die het meetbedrijf over uw energieverbruik inzichtelijk maakt. Aan de hand van deze informatie weet u wat uw bedrijf op een specifiek moment maximaal aan kW per uur verbruikt. Stem hier het gecontracteerd vermogen op af. Wanneer u ook nog gebruik maakt van een goedkoper meetdienstenbedrijf, bespaart u eenvoudig tot wel €500,-. 

Heeft u een grootzakelijke onderneming en wilt u eenvoudig besparen op uw meetdiensten?
Maak dan gebruik van onze meetmonitor.