My Site : Een terugleversubsidie volgt de salderingsregeling op : Een terugleversubsidie volgt de salderingsregeling op

Een terugleversubsidie volgt de salderingsregeling op

Main Image

De salderingsregeling voor zonne-energie wordt in ieder geval verlengd tot 2021. Daarna wordt het waarschijnlijk een terugleversubsidie. De salderingsregeling zou al in 2020 op de schop gaan. Echter krijgt minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat niet tijdig de nieuwe regeling rond. Ondernemers profiteren van deze uitstel, omdat de salderingsregeling financieel gunstiger is dan de terugleversubsidie.    

De salderingsregeling en de subsidieregeling

De subsidieregeling moet nog definitief vorm gegeven worden, maar er bestaat wel een basis voor de regeling. Al in juni 2018 heeft Minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijziging van de salderingsregeling. Daarna zijn er meerdere partijen geweest die hun zorgen over de subsidieregeling uitgesproken hebben, waardoor de invulling van de terugleversubsidie momenteel onzeker is. Eneco geeft bijvoorbeeld aan dat het veel administratieve rompslomp oplevert.   

Toch schetsen we alvast een voorbeeldsituatie over de invulling van de terugleversubsidie met de informatie die nu voor handen is. Onthoud wel dat dit niet nog lang niet definitief is gezien de recente ontwikkelingen.  

Voorbeeldsituatie

Bij de salderingsregeling mag je iedere kWh zonne-energie die je teruglevert op het energienet in mindering brengen op de kWh's die je afneemt van het energienet. Bij een terugleversubsidie wijzigt dit. De afname en de teruglevering worden vanaf dan niet meer met elkaar verrekend. In plaats daarvan betaal je voor iedere afgenomen kWh een bedrag en ontvang je een subsidiebedrag voor iedere teruggeleverde kWh.

Om het nog verder toe te lichten, gaan we uit van de volgende situatie:

  • Je bedrijf wekt 3.000 kWh zonne-energie op
  • Je verbruikt van die zonnestroom zelf 2.000 kWh
  • Er bijft nog 1.000 kWh zonne-energie over die je teruglevert op het energienet
  • Je neemt nog eens 1.000 kWh zonnestroom extra af op momenten dat de zon niet schijnt (in de avonduren bijvoorbeeld)

Nu de salderingsregeling nog geldt, mag je de 1.000 kWh die je teruglevert op het energienet in mindering brengen op de 1.000 kWh die je afneemt van de energieleverancier. Je energierekening is daardoor uiteindelijk € 0,-.

Vanaf 2021 met de terugleversubsidie is je zakelijke energierekening in de genoemde situatie niet meer € 0,-. Voor de 1.000 kWh die jij teruglevert ontvang je een subsidiebedrag van de overheid. Tegelijkertijd betaal je voor de 1.000 kWh die je bij de energieleverancier afneemt een leveringstarief inclusief overheidsheffingen (energiebelasting en Opslag Duurzame Energie) en btw. Het bedrag dat je betaalt voor je stroom zal altijd hoger liggen dan wat je ontvangt aan subsidie.

Met de toekomstige subsidieregeling is het voordelig om zoveel mogelijk stroom zelf te verbruiken op het moment dat het is opgewekt. Daarnaast is opslag van stroom aantrekkelijk, omdat je dit op een later moment zelf kunt verbruiken als er geen energie wordt opgewekt. De thuisaccu van Tesla slaat bijvoorbeeld stroom op. Echter is de opslagcapaciteit beperkt tot 14,4 kWh. Voor de meeste bedrijven is deze accu daarom niet toereikend. Maar wie weet welke opslagmethoden er in de toekomst op de markt komen!     

Daarnaast een terugleververgoeding?

Of je per teruggeleverde kWh naast een subsidiebedrag ook een terugleververgoeding van de energieleverancier krijgt, is nog niet bekend.     

De terugleversubsidie is voor iedere kleinverbruiker

Iedereen met een kleinverbruikersaansluiting (stroomaansluiting t/m 3 X 80 Ampère en gasaansluiting t/m G25) heeft straks te maken met de terugleversubsidie. Ook degenen die al zonnepanelen hebben aangeschaft. De subsidie geldt straks ook voor andere vormen van duurzame energie zoals windenergie.

Waarom de salderingsregeling verandert

De kosten van zonnepanelen zijn sinds 2011 met vijftig procent gedaald. Voor minister Wiebes een belangrijke reden om de salderingsregeling aan te passen. Wordt de salderingsregeling niet aangepast, dan is de terugverdientijd in 2025 slechts vier jaar. Dit zorgt voor overstimulering volgens Minister Wiebes

De prijsontwikkeling van zonnepanelen zie je in de grafiek hieronder. Onderzoek van de RVO in 2016 wees uit dat de prijs met 50 procent is gedaald sinds 2011. Tussen 2011 en 2013 was de grootste daling te zien.

De prijs van zonnepanelen is sinds 2011 50 procent gedaald

De aanschafprijs van zonnepanelen is met 50 procent gedaald sinds 2011

Aanvragen van de terugleversubsidie

De RVO stelt een speciaal loket beschikbaar voor de aanvraag van de terugleversubsidie. Deze subsidie dien je jaarlijks aan te vragen. Bovendien stelt de overheid een subsidieplafond vast. Wat betekent dat er jaarlijks een maximumbedrag aan subsidie wordt uitgekeerd. Geldt er dan 'wie het eerst komt wie het eerst maalt'? Dat is helaas nog niet bekend, maar wijst zich vanzelf uit als de overheid de subsidieregeling rond heeft.

De belangrijkste veranderingen

We benoemen nog even kort de belangrijkste wijzigingen indien de terugleversubsidie wordt doorgevoerd op basis van de bestaande informatie:

  • Voor iedere kWh die je zakelijke zonnepanelen terugleveren krijg je een subsidiebedrag van de overheid 
  • Deze subsidieregeling geldt voor iedere zonnepanelenbezitter met een kleinverbruikersaansluiting (stroomaansluiting t/m 3 X 80 Ampère en gasaansluiting t/m G25)
  • Alle stroom die je zonnepanelen opwekken en direct verbruikt wordt of wordt opgeslagen (dit noemen we 'achter de meter') blijft gratis. Hier betaal je geen overheidsheffingen over. 
  • Hierdoor is opslag van energie extra interessant, omdat je dan zoveel mogelijk zelf verbruikt. 

 Groene zakelijke energie

Heb je een zakelijk energiecontract nodig? Via Minder.nl kun je ook een energiecontract met groene energie aanvragen. Vergelijk binnen 2 minuten MKB energie en je ziet binnen twee minuten het scherpste aanbod. Wekt je bedrijf zonnestroom op? Haal de opgewekte kWh's af van je zakelijk stroomverbruik en maak een vergelijking met het verbruik dat overblijft.

Energie vergelijken MKB Energie vergelijken grootzakelijk