My Site : Een terugleversubsidie volgt de salderingsregeling op : Een terugleversubsidie volgt de salderingsregeling op

Een terugleversubsidie volgt de salderingsregeling op

Main Image

De salderingsregeling gaat in 2020 over in een terugleversubsidie. In het voorstel van Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), dat nog wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, staat dat de terugverdientijd van gemiddeld zeven jaar behouden blijft. Het is straks vooral voordelig om opgewekte stroom direct te verbruiken in plaats van terug te leveren.

 

kort de belangrijke punten:

  • Voor iedere kWh die je zakelijke zonnepanelen terugleveren krijg je een subsidiebedrag van de overheid 
  • Alle stroom die je zonnepanelen opwekken en direct verbruikt wordt of wordt opgeslagen (dit noemen we 'achter de meter') blijft gratis. Hier betaal je geen overheidsheffingen over. 
  • Hierdoor is opslag van energie extra interessant, omdat je dan zoveel mogelijk zelf verbruikt. 

 

Iedereen krijgt te maken met de terugleversubsidie; of je nou al zonnepanelen hebt of deze in de toekomst aanschaft. Het is bedoeld voor bedrijven en particulieren met een kleinverbruikersaansluiting (stroomaansluiting t/m 3 X 80 Ampère en gasaansluiting G25). De subsidie is naast zonne-energie ook voor duurzame energie die opgewekt is met andere middelen zoals windmolens. Voor de ondernemers die al zonnepanelen hebben, geldt een soepele overgangsregeling.   

De salderingsregeling vs de subsidieregeling

We gaan even uit van de volgende situatie om het verschil tussen de huidige salderingsregeling en de toekomstige subsidieregeling te beschrijven.

Stel, je bedrijf wekt 3.000 kWh op met je zonnepanelen. Daarvan verbruik je 2.000 kWh zelf en er blijft 1.000 kWh over die je teruglevert op het energienet. Daarnaast heb je ook stroom nodig in bijvoorbeeld de avonduren als de zon niet schijnt. Die stroom neem je af van de energieleverancier; laten we voor het gemak zeggen dat dit in totaal 1000 kWh is.

Nu de salderingsregeling nog geldt, mag je de 1.000 kWh die je zakelijk teruglevert op het energienet in mindering brengen op de 1.000 kWh die je afneemt van de energieleverancier. Je energierekening is daardoor uiteindelijk € 0,-.

Straks met de terugleversubsidie is je zakelijke energierekening in de genoemde situatie niet meer € 0,-. Voor de 1.000 kWh die jij teruglevert ontvang je een subsidiebedrag van de overheid. Tegelijkertijd betaal je voor de 1.000 kWh die je bij de energieleverancier afneemt een leveringstarief inclusief overheidsheffingen (energiebelasting en Opslag Duurzame Energie) en btw. Het subsidiebedrag per kWh zal nooit gelijk zijn aan het totale leveringstarief per kWh, maar lager. Daardoor is je energierekening niet meer € 0,- en betaal je alsnog een bedrag voor je zakelijk stroomverbruik.

Wat wel gratis blijft zijn de kWh’s die je verbruikt op het moment dat ze zijn opgewekt. Dus de stroom die rechtstreeks van de zonnepanelen naar het stopcontact binnen je bedrijf gaat. Probeer daarom zoveel mogelijk opgewekte stroom zelf te verbruiken voor zo laag mogelijke zakelijke energiekosten.

Kortom...

De overheid blijft ondernemers ondersteunen bij de aanschaf van zonnepanelen zodat de terugverdientijd op zeven jaar blijft. Dit is een goed teken, want de overheid geeft hiermee aan dat het belangrijk is dat bedrijven en particulieren bijdragen aan de energietransitie door zelf energie op te wekken.    

Opslag van energie

De nieuwe regeling maakt opslag van energie aantrekkelijk. Als het goedkoper is om zonnestroom zelf te verbruiken dan terug te leveren, wil je het liefst zoveel mogelijk voor jezelf bewaren. Dat kan met een accu. Een voorbeeld is de nieuwste versie van elektrische autofabrikant Tesla die een een capaciteit heeft van 14,4 kWh. Dit vraagt wel eerst om een paar duizend euro investering en de opslagcapaciteit is niet enorm dus ideaal is het niet. Maar wie weet wat er in de toekomst nog op de markt komt!       

Redenen voor de verandering

Een belangrijke reden voor de verandering die minister Wiebes in zijn voorstel noemt, zijn de alsmaar goedkoper wordende kosten voor zonnepanelen. Sinds 2011 zijn de kosten met 50 procent gedaald. Wordt de salderingsregeling niet aangepast, dan is de terugverdientijd in 2025 slechts vier jaar. Dit zorgt voor overstimulering zegt Minister Wiebes. Bovendien vinden investeerders in zonnepanelen een terugverdientijd van zeven jaar prima acceptabel dus wordt die aangehouden met een terugleversubsidie.

De prijsontwikkeling van zonnepanelen zie je in de grafiek hieronder. Onderzoek van de RVO in 2016 wees uit dat de prijs met 50 procent is gedaald sinds 2011. Tussen 2011 en 2013 was de grootste daling, daarna ging de daling gestaag verder.

De prijs van zonnepanelen is sinds 2011 50 procent gedaald


Steeds minder ondernemers betalen energiebelasting

Wat minister Wiebes niet in het voorstel noemt, maar mogelijk meespeelt voor de overgang naar een subsidieregeling, is het volgende:

De overheid haalt minder inkomsten uit de energiebelasting en ODE, omdat de ondernemers met zonnepanelen deze overheidsheffingen nauwelijks hoeven te betalen. Terwijl de inkomsten hard nodig zijn om de duurzame energietransitie te betalen. De kosten voor de overheid namen dus toe vanwege de salderingsregeling. Vervolgens verhoogt de overheid de belastingen om de misgelopen inkomsten te compenseren.

De energierekening van bedrijven en consumenten zonder zonnepanelen stijgt hiermee. Op zich logisch, want dit is volgens het principe 'de vervuiler betaalt'.  Degenen met zonnepanelen profiteren alleen nog maar meer en daarom wordt het voor bedrijven extra interessant om ook zonnepanelen aan te schaffen. De financiële prikkel stimuleert de duurzame energietransitie, maar tegelijkertijd wordt de rekening voor de overheid duurder en brengt een steeds kleiner wordende groep die kosten op via de energiebelasting en ODE. Straks met de terugleversubsidie komt hier verandering in.    

Aanvragen van de terugleversubsidie

De terugleversubsidie moet jaarlijks aangevraagd worden bij een speciaal daarvoor bestemd loket van de RVO. Jaarlijks wordt de aanvraagprocedure opengesteld waaraan wel een subsidieplafond voor geldt. Dit houdt in dat er een maximaal bedrag aan subsidie wordt uitgekeerd in een jaar tijd. 

Geldt er straks 'wie het eerst komt wie het eerst maalt'? Geen idee, daar komen we te zijner tijd achter als de overheid meer duidelijkheid verschaft. Net zoals de hoogte van de terugleversubsidie per kWh nu ook nog niet bekend is en of er een maximum komt aan het aantal kWh's waarvoor je een terugleversubsidie krijgt. 

De energiemeter

De terugleversubsidie vraagt om een energiemeter die zowel het stroomverbruik registreert als de hoeveelheid kWh die een bedrijf teruglevert. De voorkeur gaat uit naar de slimme meter. Aangezien er bedrijven en particulieren zijn die liever niet willen dat de slimme meter vanaf afstand wordt uitgelezen, is Minister Wiebes nog voorzichtig in het voorschrijven van de slimme meter omtrent zonne-installaties.

Daarnaast een terugleververgoeding?

Het is nog niet bekend of je voor één en dezelfde kWh een subsidiebedrag krijgt vanuit de overheid én een terugleververgoeding vanuit de energieleverancier, blijkt uit navraag bij de RVO. Energie Nederland noemt al wel op de website dat dit mogelijk is en zegt dat het bedrag van de terugleversubsidie en -vergoeding in totaal lager uitvalt dan het salderingsbedrag.  

Groene zakelijke energie

Met zonnepanelen blijft een zakelijk energiecontract nodig. Vergelijk binnen 2 minuten MKB energie voor het voordeligste energiecontract. We tonen u het aanbod van alle zakelijke energieleveranciers. Wekt je bedrijf zonnestroom op? Haal de opgewekte kWh's af van je zakelijk stroomverbruik en vul de overgebleven kWh's in onze enenrgievergelijker in. U ziet direct wat het voordeligste aanbod voor uw situatie is.  


Energie vergelijken MKB Energie vergelijken grootzakelijk